NOVOSTI

ETIRA podržao nove EU kriterije GPP-a

ETIRA, Europsko udruženje prerađivača laserskih i inkjet-a uložaka za pisače, podržao je nove kriterije koje je uvela EU za smanjenje utjecaja pisača i uložaka za pisače na okoliš kupljenih na javnim natječajima.

Novi kriteriji Zelene politike nabave (GPP) opreme za ispis primjenjuju se na pisače, kopirne uređaje, višenamjenske uređaje i skenere, omogućujući javnim vlastima da podrže održivo tiskanje snižavanjem utjecaja kupljenih uređaja na okoliš i favoriziranjem uporabe ponovno proizvedenih uložaka.

Novi kriterij, koji također uključuje zahtjeve za plastiku pisača, kemikalije i emisije, u razvoju je od strane znanstvenog tijela EU-a - Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) - od 2018. godine, a popis je odobrila Komisija EU krajem srpnja 2020.

Pozivaju se javna tijela da koriste vodič, koji je trenutačno dobrovoljan, kada putem natječaja traže ponude za pisače i potrošni materijal. Predsjednik ETIRE Javier Martinez izjavio je: „Uvođenje ovog novog popisa kriterija unutar Europske unije ohrabrujući je korak naprijed ka održivoj budućnosti industrije ink i laserskih uložaka za pisače.

„Dvije godine lobiramo u EU oko ove politike i sudjelujemo u procesu razvoja, istodobno inzistirajući da je ponovna upotreba uložaka vitalni dio novih kriterija. „Uključivanjem jasne prednosti za ponovno izrađene uloške za pisače u kriterije GPP-a za 2020. godinu, EU potvrđuje kako je u smislu ekološke učinkovitosti ponovno korištenje obnovljenog uloška za pisače bolje od svakog puta kupovine novog uloška.

"Zajedno s našim članovima, sada ćemo podići svijest o kriterijima u zemljama EU kako bismo potaknuli javne vlasti da koriste GPP kriterije, a zauzvrat smanjiti okolišni otisak tiskanja i upotrebe uložaka u državama članicama EU."

GPP se sastoji od dva elementa - „temeljnih kriterija“ koji su osmišljeni kako bi se omogućila jednostavna primjena, usredotočujući se na ekološku učinkovitost proizvoda, i „sveobuhvatnih kriterija“ za uporabu od strane vlasti koja želi voditi put u podupiranju inovativnih ciljeva zaštite okoliša.

Ključni pristupi iz nove politike prikazani su u nastavku, a ovdje su dostupni svi kriteriji:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_imaging_equipment_2020.pdf.

• Pisači moraju biti u skladu s propisima EU-a o REACH (registracija, evaluacija, odobrenje i ograničenje kemikalija) OEEO (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) i ostala redovita pravila i zakoni EU-a.

• Pisači moraju zadovoljavati standarde za emisije, buku, potrošnju energije i ne smiju sadržavati opasne tvari izvan granica.

• Moraju nuditi jamstva i omogućiti uporabu ponovno proizvedenih uložaka, a svako ažuriranje integriranog upravljačkog softvera ne smije ometati uporabu ponovno upotrijebljenog ili ponovno proizvedenog materijala.

• Također se traže programi otkupa, a postoje i kriteriji za potrošni materijal koji se isporučuju na temelju ugovora o ispisu kojim se upravlja. Ulošci moraju biti u skladu sa standardima popuštanja stranica i ne smiju biti dizajnirani tako da ograničavaju mogućnost ponovne uporabe ili ponovne proizvodnje.

Kriteriji GPP-a također potiču početnu "procjenu postojeće opreme za ispis" kako bi se utvrdilo koje strojeve treba zamijeniti i što je presudno, koji se mogu zadržati, što će ponuditi povećane mogućnosti ponovne upotrebe uložaka i strojeva.

The Recycler (14.09.2020.): ETIRA welcomes EU’s new GPP criteria for imaging equipment tenders. therecycler.com

Preuzeto i prevedeno s: https://www.therecycler.com/posts/etira-welcomes-eus-new-gpp-criteria-for-imaging-equipment-tenders/ (15.09.2020.)